Bongo er...

 • sjovt og hyggeligt samvær for børn og forældre i 40 minutter en gang om ugen over ca. 10 uger.
 • at give børnene sangens glæde og rytme ind i kroppen gennem børnesange, salmer, fagtesange, sjove sanglege, spil på små instrumenter og leg med mange farverige rekvisitter
 • med til at styrke dit barn motorisk, sprogligt og ikke mindst socialt
 • En festlig fortsættelse af babysalmesang, hvor både børn og forældre får mulighed for at give den gas på trommer og maracas...

På Bongo-holdene lærer børnene efterhånden selv at synge med og være med i lege og aktiviteter, som er tilrettelagt efter børnenes alderstrin.

 

Holdtider: 

 

Bongo 1-2    

 • fra 11 måneder til 2 år
 • ugedag: Onsdage kl. 16.20-17.00  - venteliste

Bongo 2-3     

 • for alle to-årige
 • Ugedag: Onsdage kl. 17.00-17.40  - få pladser

Bongo 2-4   

 • for alle to- og 3- årige
 • Ugedag: Tirsdage kl. 17.15-17.55  - venteliste

Bongo 3-5    

 • for alle tre- fire- og fem-årige      
 • Ugedage: Tirsdage kl. 16.35-17.15  - få pladser

 

Underviser

Holdene ledes af sangpædagog/ kirke og kulturmedarbejder Henriette Bjerg Danielsen.

 

 

Tilmelding og Spørgsmål:

Kontakt kirkens kontor på tlf. 98 12 13 87 eller mail: vorfrelsers.sognaalborg@km.dk for tilmelding eller nærmere oplysninger. 

Bongoholdene inddeles i to sæsoner, og man skal tilmelde sig hver sæson. Den ene varer fra september til og med november og den anden fra sidst i januar til og med maj. 

Man er velkommen til løbende at hoppe med på et hold, såfremt der er plads. Der kan forekomme venteliste. Vi er hurtige til at melde tilbage, når og hvis der kommer en plads, så det er en god ide´ at komme på ventelisten. 

Spirekor og Spire+kor

For børn fra 0. - 5. klasse tilbyder vi desuden Spirekor og Spire+kor. Se siden om Spirekor for yderligere info.